logo (44K)

AQUA 2000

a2000 (15K)

Инструкция за монтаж на AQUA 2000

AQUA 2000 се монтира на тръбата с входяща вода, за препоръчване в близост с водомер, ако има такъв. Може да се монтира както на хоризонтални, така и на вертикални тръби (виж приложения чертеж).

inst_2000_1 (9K)

  1. Почиства се тръбата от нечистотии и боя преди да се постави PVC фолиото.
  2. Отделя се защитната хартия от самозалепващото се PVC фолио. Обвива се цялото PVC фолио около тръбата. Разстоянието между средите на лявото и дясното фолио е 120 мм.
  3. Отделя се защитната хартия от самозалепващото се Алуминиево фолио. Обвива се цялото Алуминиево фолио върху PVC фолиото, центрирано в средата.
  4. Притягат се Скобите-Електроди стабилно върху Алуминиевото фолио. Да не се натяга прекалено, за да не се увреди изолационната функция на PVC фолиото.
  5. Монтира се електронния блок на подходящо място (стена) и се включва в стандартен 220 V електрически контакт.

НОВО

AQUA 2000 има вече интегриран функционален контрол, който автоматично извършва проверка при първоначално пускане. След това функционирането се следи постоянно по време на работата и в случай на повреда има светлинна индикация изразена в мигане на индикаторите.