logo (44K)

Приложение

Уредите AQUA се прилагат в:
 • Хлебозаводи
 • Бутилиращи заводи
 • Химически заводи
 • Металургични комбинати
 • Мандри
 • Месокомбинати
 • Консервни комбинати
 • Оранжерии
 • Хотели
 • Училища
 • Болници и здравни заведения
 • Офиси
 • Жилищни сгради
 • Басейни
 • Ресторанти
 • Шивашки предприятия
 • и други.