logo (44K)

AQUA 3000

a3000 (15K)

Инструкция за монтаж на AQUA 3000

За монтирането на AQUA 3000 са необходими 300 мм. свободна дължина на тръбата. Електронният блок на уреда трябва да се монтира стабилно и успоредно спрямо тръбата на разстояние не повече от 100 -150 мм. Монтажа може да бъде както вертикален, така и хоризонтален (виж приложения чертеж). Единият от кабелите има две кабелни обувки (средната намотка за създаване на индуктивен импулс), а останалите два кабела имат по една кабелна обувка, само от единия край (двете крайни намотки за създаване на капацитивен импулс).

Важно!!! Разстоянието между намотките е 20 мм.

inst_3000 (8K)

  1. Навива се средната намотка - в средата на участъка за монтаж с дължина 300 мм. Тази намотка се състои от 19 навивки. Съответно двата края на средната намотка посредством кабелните обувки се свързват към средните клеми на уреда и трябва да бъдат в опънато положение.
  2. На разстояние от 20 мм от средната намотка (в ляво и дясно от нея) се правят страничните намотки, всяка от които се състои от 6 навивки, като външния им край остава свободен, отрязва се късо и се фиксира към тръбата с пластмасова скоба. Вътрешните изводи на страничните намотки се отрязват с такава дължина, че след поставяне на кабелните обувки и свързване към двете външни клеми на уреда да бъдат в опънато положение.
  3. Електронният блок на уреда (след като се монтира на подходящо място) се вкючва в стандартен 220 V електрически контакт.
  4. На електронния блок има светодиод, който след включване започва да мига, отчитайки, че уреда функционира.