logo (44K)

Референции

Завод "Загария" Стара Загора

Референция за AQUA 3000, база "Загария" - гр. Стара Загора (pdf)

Завод "Юта" Русе

Референция за AQUA 3000, завод "Юта", гр. Русе (pdf)

Завод "Кока Кола Хеленик" Търговище

Референция за AQUA 3000 и AQUA 2000, завод "Кока Кола Хеленик", гр. Търговище (pdf)